Přehled tištěných periodik dostupných v knihovně (včetně již neodebíraných titulů) je k dispozici v elektronickém katalogu knihovny

Aktuální ročník časopisů je určený pouze k prezenčnímu studiu ve studovně. Pokud byste potřebovali zjistit, jestli máme zarchivované starší ročníky časopisů, vyhledávejte pomocí online katalogu. Časopisy vydané do roku 1993 jsou uloženy ve skladu (stačí požádat pracovníka knihovny), archiv časopisů vydaných po roce 1994 je k dispozici ve volném výběru ve studovně. Všechny vyvázané ročníky časopisů mají výpůjční dobu 1 měsíc. 

Ve studovně najdete i denní tisk – odebíráme Mladou frontu DNES a Hospodářské noviny.
 

Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Elektronická knihovna časopisů umožňuje jednotný přístup k plnotextovým elektronickým časopisům konzorcií: Blackwell, Kluwer, Science Direct, Springer Link, Willey InterScience, databáze EBSCO a databáze volně  přístupných časopisů. Vyhledávat můžete podle názvu nebo tematickému roztřídění časopisů. Pomocí barevných teček (tzv. semaforu) poznáte jestli a jak máme plné texty konkrétního časopisu dostupné.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT