Elektronická přihláška ke studiu na studijních programech Veterinární univerzity Brno

 

Formulář  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti  ke studiu pro studijní programy na VETUNI je ke stažení zde:

 

Informace jednotlivých fakult spolu s možností zaslat dotaz:

Fakulta veterinárního lékařství

Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

 


 

Pokyny pro podání elektronické přihlášky:

  1. K e-přihlášce přiložte všechny náležitosti, které jsou požadovány na jednotlivých fakultách (lékařské potvrzení, maturitní vysvědčení apod.).
  2. Podáním e-přihlášky Vám bude vygenerován jedinečný platební předpis. Vaší povinností je provést platbu za e-přihlášku přesně dle tohoto předpisu. Na platby provedené jinak nelze brát zřetel.
  3. Platbu doporučujeme provést bankovním převodem. Při platbě složenkou nemůžeme zaručit, že platba bude u konkrétní přihlášky vidět. E-přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby za přihlášku na účet univerzity !!! Pokud jste provedli platbu přesně dle platebního předpisu a platba není do 20 dnů vidět u konkrétní přihlášky, kontaktujte studijní oddělení dané fakulty.
  4. Na přihlášce jsou vytištěna registrační čísla uchazeče (oborové a univerzitní) tato čísla si poznamenejte, budou Vám sloužit jako přístupový kód k informacím o výsledcích přijímacího řízení.
  5. Při platbě ze zahraničí použijte IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT