Informační brány jsou portály, které slouží k vyhledávání bibliografických záznamů. Nabízejí takové zdroje z prostředí internetu, které jsou odborníky vyhodnoceny, zpracovány a zařazenydo příslušné kategorie.

Odborníci s dokumenty pracují na základě předem stanovených kritérií. Lidský faktor zaručuje konzistentní a kvalitní složení sbírky a relevantní popis. Zdroje jsou indexovány podle klasifikačního schématu, jsou tvořena předmětová hesla, klíčová slova. Věcný popis (především jeho rozsah) se liší. Některé brány používají velmi rozsáhlý a poměrně volný popis obsahu zdroje, jiné volí formalizovaný postup. Běžně užívanými formami jsou: anotace, shrnutí, abstrakt a recenze.

Informační brána Informace o produktu
Agroweb Informace z oblast zemědělství, veterinářství, součástí je Vetweb internetový časopis pro veterináře.
Google Scholar

Volně přístupný webový vyhledávač, který indexuje plné texty nebo metadata z odborné literatury (zahrnuje recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce a disertace, preprinty, abstrakty, technické zprávy a další).

Infozdroje Zpřehledňuje přístup k informačním zdrojům, informuje o novinkách, konsorciích, nabízí zkušební přístupy a pod.
Knihovny.cz Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.
Karlsruhe Institute of Technology Brána umožňující jednotné vyhledávání v množství světových knihoven.
Oborová brána Technika (TECH)

Nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály).Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT