Interní vzdělávací agentura IVA VETUNI

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VETUNI 2023

15. 3. 2023 - Komise IVA VETUNI zveřejňuje výsledky soutěže IVA VETUNI 2023 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle fakult.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VETUNI

15. 3. 2023 - Komise IVA VETUNI rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VETUNI pro rok 2023.

Vyhlášení soutěže IVA VETUNI pro rok 2023

15. 12. 2022 - Prorektor pro strategii a rozvoj VETUNI vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VETUNI pro rok 2023. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 15. 12. 2022 do 24. 2. 2023. Hodnotící lhůta je stanovena od 27. 2. 2023 do 15. 3. 2023.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 24. 2. 2023, kontakt: altrichterovan@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

IVA Vyhlášení soutěže 2023
Formulář Projekt IVA VETUNI 2023
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VETUNI

 Další články

Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT