Studenti a zaměstnanci VETUNI 

Potřebuji k přístupu do Univerzitní knihvony platný ISIC či zaměstnaneckou kartu. Přihláška do knihovny je na vyžádání u výpůjčního pultu Univerzitní knihovny VETUNI . Podpisem přihlášky zároveň souhlasí s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU.

Externisté

U výpůjčního pultu vyplníte  přihlášku a zaplatí poplatek 170,- Kč (70,- Kč za vystavení návštěvnické karty, 100,- Kč je poplatek za roční členství). S dokladem o zaplacení externí čtenář jde na Centrum informačních technologií, kde si požádá o přidělení přístupu do PC a je mu zhotovena čipová karta.
Od tohoto okamžiku lze knihovnu 1 rok plnohodnotně využívat (po roce je možné členství obnovit).

Studenti FaF (Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity)

Studenti, kteří naposledy nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 používají pro vstup do knihovny ISIC z VETUNI. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2020/2021 a výše, používají pro vstup do knihovny kolečko, které si vyzvednou na studijním oddělení a přilepí si jej na ISIC z Masarykovy univerzity. Kolečko bude aktivováno do druhého dne.

Studenti farmacie nemají přístup do počítačů a ke kopírkám Ricoh. Na vyžádání jim může pracovník na výpůjčním pultu vytisknout potřebné materiály (pouze černobíle) za 2 Kč/A4. Kroužková vazba je nadále přístupná.

Těšíme se na Vás v knihovně!

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT