pro zájemce o studium na Veterinární univerzitě Brno 

Přípravný kurz „Středoškolská biologie a chemie“

Přípravný kurz „Středoškolská biologie a chemie“

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno

  • kurz bude probíhat online na platformě MS TEAMS
Termín kurzu:
  • předběžně listopad 2023 - duben 2024

 

Rozsah kurzu:
Soustředění:

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin, obvykle 1x za 14 dní.

Cena
kurzu:
bude stanovena
Způsob úhrady:

Jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 972091,  k. s. 0308, VETUNI IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Pro účastníky ze SR: V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN. IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP. v. s. 972091 (nutno zaslat v Kč)

 

potvrzení o zaplacení zašlete emailem na: varmuzkovam@vfu.cz

 

Přihlášení

předběžná přihláška na rok 2023/24 zde  

Jakmile budou známy termíny přípravného kurzu, budete osloveni se závaznou přihláškou a podrobnými informacemi.

(Upozornění: přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace obdržíte e-mailem obvykle během týdne po zaplacení kurzu, podrobné informace k připojení budou rozesílány koncem října)

V rámci vzdělávací akce si poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu způsobu výuky (prezenční/online), programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních prostor, změnu termínů a výukových dnů. O této skutečnosti bude objednavatel včas informován.

Pokud se máte zájem dopřihlásit do současného běhu kurzu, kontaktujte varmuzkovam@vfu.cz

Obchodní podmínky

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VETUNI. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL a FVHE Veterinární univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci kurzu obdrží na začátku kurzu na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce přístupové heslo na stránky e-learningového systému moodle provozovaného VETUNI ke studijním textům.

 

V případě potřeby kontaktujte prosím p. Markétu Varmužkovou na tel. 541 562 092 nebo

e-mailem na: varmuzkovam@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT