Zhodnocení činnosti Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno za rok 2014

Přehled výstupů projektů IVA VFU Brno 2014

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Výsledek projektu Výstup projektu

2014FVL/1110/001

Inovace praktických cvičení předmětu Mikroskopická anatomie obratlovců

Dosedělová (S)

Buchtová (AP) Gorošová (AP)
Tichý (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVL/1200/002

Detekce proliferujících buněk - aplikace ve výuce buněčné fyziologie

Veselá (AP) Försterová (S) Vavríková (S)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVL/1200/003

Atlas nálezů z močových sedimentů a krevních nátěrů zoo zvířat

Petrášová (AP) Horák (S)
Hrbková (S)

Splněn (vynikající)

Prezentace projektu

2014FVL/1200/004

Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Mališ (S)
Petrášová (AP)
Sítař (S)

Splněn (výborný)

Prezentace

- Dýchací systém

- Stres

- Šok

2014FVL/1200/005

On-line atlas klinicko-patologických nálezů

Macháčková (S) Uhríková (AP) Bošelová (S) Ramešová (S)

Splněn (výborný)

On-line atlas
(Vzhledem k velikosti souboru prosím
o trpělivost při jeho načítání)

2014FVL/1200/006

Tvorba kazuistik pro předměty Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat a Klinická patologie

Uhríková (AP) Staněk (S)
Lacinová (S) Němečková (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1200/078

Interaktivní studentské semináře pro výuku patologické fyziologie

Mušálková (S) Tomenendálová 

(AP) Wawreczková (S)

Splněn (velmi dobrý)

Prezentace

- Fyziologie přenosu nervového vzruchu

- Pankreas

- PF buněčného cyklu

- Regulace příjmu potravy a její poruchy

 

2014FVL/1240/007

Zkvalitnění výuky předmětu Mikrobiologie formou názorných tištěných a elektronických plakátů I.

Nečasová (S)
Čížek (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1240/008

Zkvalitnění výuky předmětů Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a Klinická mikrobiologie formou dokumentovaných případů infekčních onemocnění potravinových zvířat

Šmídková (S)
Čížek (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1600/012

Vytvoření databáze hematologických a cytologických preparátů s elektronickou formou atlasu patologických nálezů u psů, koček a koní

Řeháková (AP) Dostálová (S) Jindrová (S)
Šedová (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1660/009

Vytvoření fotoilustračního návodu k rehabilitaci psů pro výuku studentů

Fiľakovská (S) Urbanová (AP) Koňáková (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1660/010

Vytvoření návodů k praktické výuce ortopedie malých zvířat ve formě online přístupných prezentací

Krhut (S)
Fedorová (S)
Nečas (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVL/1660/011

Zavedení diskuzních seminářů typu "Journal Club" v oboru interní medicína psů a koček

Šimerdová (S) Hájek (S)
Schánilec (AP)

Splněn (velmi dobrý)

Prezentace projektu a zápisy

ze seminářů Journal Club

2014FVL/1660/079

Vytvoření algoritmu přístupu a chirurgického ošetření zlomenin 

Fialová (AP) Paninárová (S)

Splněn (vynikající)

 

2014FVL/1670/013

Jak správně postupovat při vyšetření koně před koupí

Jarošová (S) Jeřábková (S) Žuffová (AP)

Splněn (velmi dobrý)

- Prezentace správného postupu

- Protokol o vyšetření koně

2014FVL/1680/014

Interaktivní studium neinfekčních chorob prasat a jejich diferenciálních diagnóz

Kalinová (S) Svoboda (AP)

Splněn (velmi dobrý)

Studijní a zkušební texty
s tematikou neinfekčních chorob prasat

2014FVL/1680/015

Návod pro klinickou diagnostiku a terapii nejčastějších infekcí odstavených selat při praktické výuce

Vaňhara (S)
Smola (AP)

Splněn (velmi dobrý)

Návody k dané problematice

2014FVL/1680/016

Návod pro klinickou diagnostiku a terapii nejčastějších infekcí sajících selat při praktické výuce

Vašek (S)
Smola (AP)

Splněn (velmi dobrý)

Návody k dané problematice

2014FVL/1700/017

Zkvalitnění výuky předmětů Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a Vnitřní nemoci přežvýkavců formou dokumentovaných případů průjmových onemocnění telat

Sívková (S)
Illek (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2110/018

Vypracování biochemických metabolických drah a dalších doplňkových studijních materiálů z biochemie pro studenty VFU Brno

Nekvapil (AP) Staňková (S) Nývltová (S)

Splněn (vynikající)

Studijní materiál
Biochemické metabolické dráhy

2014FVHE/2110/019

Fotodokumentace k praktickým cvičením z Biochemie

Holasová (S) Pechová (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2110/020

Základy laboratorní techniky

Píšková (S)
Bednář (AP)

Splněn (výborný)

2014FVHE/2110/021

Vytvoření doplňkového studijního materiálu "Chemické výpočty".

Špalková (S) Vyskočilová (AP)

Splněn (výborný)

Studijní materiál

Chemické výpočty

2014FVHE/2110/022

Podpora výuky Patobiochemie pro Farmacii

Bušová (AP) Bábková (S) Babáčková (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2150/053

Biologie nejčastěji chovaných druhů papoušků (Psittaciformes) v přírodě

Najer (S)

Sychra (AP)

Splněn (vynikající)

 

2014FVHE/2190/054

Zkvalitnění praktické výuky akreditovaných předmětů Rybářství a Choroby ryb a včel

Soukupová (S) Palíková (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2190/055

Inovace předmětu Biologie tkání a orgánů u BSP Ochrana zvířat a welfare

Hrubá (S)
Mikšíková (S) Banďouchová

(AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2190/057

Multimediální učební pomůcky pro výuku předmětu Ekologické aspekty výroby distribuce a prodeje potravin

Havelková (S) Beklová (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2210/032

Zavedení nových učebních pomůcek a interaktivních studijních materiálů do výuky praktických cvičení v rámci předmětu "Druhy a složení potravin"

Bednářová (S) Javůrková (AP) Kollárová (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2210/033

Příprava a finalizace výroby a chemické analýzy vybraných potravin rostlinného původu pro předmět Hygiena a technologie vegetabilních produktů

Ošťádalová (AP) Knichalová (S) Hubíková (S)

Splněn (výborný)

Studijní materiál

Výsledky analýz surovin a potravin

rostlinného původu

2014FVHE/2210/034

Rozšíření výuky struktury a skladby potravin o případové studie kontaminace potravin a vady surovin ve výrobě.

Pospiech (AP) Jelínková (S) Petrášová (AP) Skriňová (S)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2220/049

Krmivářsky významné rostliny

Polcarová (AP) Krejcarová (S) Bizková (S)
Biliková (S)

Splněn (výborný)

Krmivářsky významné rostliny

2014FVHE/2220/050

Multimediální prezentace okrasných plemen kura domácího

Jakešová (AP) Miniariková (S) Paukner (S)

Splněn (výborný)

Prezentace okrasných

plemen kura domácího

2014FVHE/2220/051

Rostliny lučních a pastevních porostů významné pro výživu a zdraví zvířat

Benešová (S) Štercová (AP) Hartmannová (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2220/052

Příručky pro snadnou orientaci ve světě krmiv psů a koček

Karásková (AP) Wawreczková (S) Řepa (S)

Splněn (výborný)

Příručky Krmiva psů a koček

2014FVHE/2230/044

Nejčastěji chované druhy papoušku rodu Amazona v České republice

Macháček (AP) Vávrová (S) Vafková (S)

Splněn (velmi dobrý)

Studijní materiál

Amazoňané

2014FVHE/2230/045

Zemědělské stroje v rostlinné výrobě

Macháček (AP) Hálová (S) Hrdličková (S)

Splněn (výborný)

Prezentace

Zemědělské stroje

2014FVHE/2230/046

Multimediální prezentace národních plemen koní

Zapletal (AP) Vaňková (S) Krtičková (S)

Splněn (výborný)

Prezentace národních

plemen koní

2014FVHE/2230/047

Multimediální prezentace rozeznávaných barev u koní

Zapletal (AP) Blovská (S) Štouračová (S)

Splněn (výborný)

Prezentace

Barvy koní

2014FVHE/2340/035

Interakce potravina - mikroklima v obalu MAP, rozšíření výuky

Pončíková (S)
Štencl (AP)
Janštová (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2340/036

Rozšíření výuky hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků vytvořením textu a prezentace na téma Sušená kojenecká a dětská výživa

Bernatíková (S) Janštová (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace

Sušená kojenecká a dětská výživa

2014FVHE/2340/037

Zvýšení kvality vzdělávání v předmětu Chemie potravin a chemické laboratorní metody (H3CP1, H3CP2 )

Hrobařová (S) Vorlová (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2340/039

Zvýšení kvality vzdělávání v předmětu Konzervace potravin (H1KOP)

Zachová (S)
Vorlová (AP)

Splněn (výborný)

Studijní materiál

Konzervace

2014FVHE/2340/040

Rozšíření výuky HACCP o hodnocení modelových plánů HACCP vybraných typů potravinářských provozů

Kuklová (S) Necidová (AP) Mojžyšková (S) Jakubcová (S)

Splněn (vynikající)

Prezentace projektu

2014FVHE/2340/041

Zvýšení kvality vzdělávání v rámci praktických cvičení chemie potravin

Mikovčáková (S) Králová (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2350/042

Zkvalitnění výuky veterinární prohlídky

Tesařová (S) Steinhauserová

(AP)

Ščepková (S)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2350/043

Zvýšení kvality výuky senzorické analýzy potravin

Fašiangová (S) Ježek (AP) Sedláková (S)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2390/023

Vytvoření fotodokumentace jedovatých rostlin pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie

Divišová (S)
Široká (AP)

Splněn (výborný)

2014FVHE/2390/024

Příprava nového výukového materiálu - validačních protokolů pro předmět Laboratorní vyšetřování vzorků IV  - instrumentální analýza určený pro 3. ročník bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare na FVHE VFU Brno.

Doubková (S) Maršálek (AP)

Splněn (výborný)

Validační protokoly
(pouze pro studenty daného předmětu)

2014FVHE/2390/025

Vytvoření grafických schémat obecné toxikologie pro výuku předmětu Toxikologie

Král (S)
Modrá (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2390/026

Aktuální otravy zvířat v případových studiích

Živná (S)
Ševčíková (AP)

Splněn (výborný)

2014FVHE/2390/027

Zkvalitnění výuky předmětu Welfare hospodářských zvířat v bakalářském studijním programu oboru Ochrana zvířat a welfare

Doležalová (S) Pištěková (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace a studijní materiál
Zdraví a welfare hospodářských zvířat

2014FVHE/2390/028

Aktualizace právních předpisů na "vetleg"

Chloupek P. (AP) Geciová (S)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2390/029

Etologie skotu - multimediální databáze projevů chování v různých systémech ustájení během života

Vomočilová (S) Voslářová (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FVHE/2390/030

Zkvalitnění výuky toxikologie vytvořením e-learningového kurzu - toxikologie ryb

Harazinová (S) Svobodová (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FVHE/2390/031

Zvýšení kvality výuky předmětu Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad

Večerková (S) Doleželová (AP)

Splněn (výborný)

Hodnocení ochrany a welfare zoozvířat

2014FaF/3110/075

Zpracování metodologie hodnocení lékových problémů 

Vávrová (S) Mazánková (AP)

Splněn (velmi dobrý)

 

2014FaF/3110/076

Projekt na digitalizaci studijních materiálů a názorných výukových pomůcek

Husák (S)
Ambrus (AP)
Kolář (AP)

Splněn (vynikající)

 

2014FaF/3110/080

Receptář modelových IPLP pro potřeby stáží studentů ve Fakultní lékárně FaF VFU Brno

Šaloun (AP) Mašková (S)

Splněn (výborný)

 

2014FaF/3120/066

Zavedení a optimalizace metod pro analýzu proteinů

Vochyánová (S) Hošek (AP)

Splněn (výborný)

 

Studijní materiál

- Zpracování vzorků živočišné tkáně

- Zymografie

- Western blotting

 

2014FaF/3120/069

Inovace metody izolace plasmidů v rámci předmětu "Cvičení z biotechnologie léčiv"

Hošek (AP)
Jakubec (S)

Splněn (výborný)

Studijní materiál

Izolace plasmidové DNA

2014FaF/3120/067

Vedení vybraných úloh ve výuce předmětů Farmakognosie a Fytochemie, práce s diplomanty

Veselá (S)

Šmejkal (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FaF/3120/068

Optimalizace a začlenění nových pracovních postupů do praktických cvičení z farmakognosie a fytochemie.

Pokorná (S)

Šmejkal (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace projektu

2014FaF/3120/077

Obnovení sbírky trvalých mikroskopických preparátů pro výuku botaniky a farmakognosie

Ľupták (S)

Babula (AP)

Splněn (vynikající)

 

2014FaF/3120/081

Přepracování výuky předmětu Základy molekulového modelování v důsledku ukončení platnosti licence programu Hyperchem a její rozšíření o analýzu biologických sekvencí a QSAR

Václavík (AP) Petrenčáková (S)

Splněn s výhradou (0)

 

2014FaF/3130/058

Tvorba výukových videí

Lukášová (S) Sabadková (S) Kopecká (S)

Franc (AP)

Splněn (výborný)

Výuková videa

- Extruze a sferonizace

- Fluidní potahování pelet (Wursterova

metoda)

- Sítová analýza

- Sypnost prášků, granulátu a pelet

- Setřesný objem a hustota

- Pevnost tablet a pelet

- Mechanická odolnost v oděru

- Plnění tobolek

- Příprava čípků

Starkeho metoda

2014FaF/3130/059

Inovace předmětu "Lékové formy vyšších generací"

Vraníková (S) Gajdziok (AP)

Splněn (výborný)

Přednáška a cvičení

Liquisolid systémy

2014FaF/3130/060

Inovace úloh praktických cvičení z předmětu "Lékové formy a biofarmacie"

Vinklárková (S) Masteiková (AP)

Splněn (výborný)

 

2014FaF/3140/071

Role lékárníka při nácviku selfmonitoringu u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj metabolických komplikací

Kotolová (AP) Procházka (S)

Splněn s výhradou (0)

 

2014FaF/3140/072

Lékové interakce - konzultační činnost lékárníka

Kotolová (AP) Pokrivčáková (S)

Splněn (výborný)

 

2014FaF/3140/074

 Rozšíření výuky cvičení Fyziologie a patofyziologie člověka o vybraná témata

Kružicová (S)

Müller Závalová

(AP)

Splněn (výborný)

Návod na cvičení

Dýchací systém a metabolismus

2014FaF/3150/061

Inovace ve výuce biochemie

Brázdová (AP) Pokorová (S) Nygrýnová (S)

Splněn (výborný)

 

2014FaF/3150/062

E-learningové kurzy pro Semináře z organické chemie: tvorba a aplikace

Brunclíková (S) Kňažek (S)

Bobáľ (AP)

Splněn (výborný)

 

Prezentace projektu

2014FaF/3150/064

Zavedení fotochemických úloh do cvičení z organické chemie

Otevřel (S)

Bobáľ (AP)

Fedor (S)

Splněn (výborný)

Studijní materiál

Fotochemické úlohy

2014FaF/3150/063

Pokročilé NMR techniky v charakterizaci chirálních molekul složitějších léčiv a potenciálních léčiv

Želazková (S)

Farsa (AP)

Brka (S)

Splněn (výborný)

2014FaF/3150/065

Tematické postery ke zvýšení názornosti výuky o antimikrobiálních látkách

Zadražilová (S) Jampílek (AP) Pospíšilová (S) Púdelková (S)

Splněn (výborný)

 

 

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2014

Závěrečná konference IVA VFU Brno

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se uskuteční Závěrečná konference IVA VFU Brno. V rámci jednotlivých sekcí dle fakult budou prezentovány výsledky projektů IVA. Každý řešitel představí komisi IVA VFU Brno projekt svého týmu a jeho výsledky v krátké prezentaci.

Náležitosti prezentace: název projektu, číslo projektu, jméno řešitele projektu a jméno akademického pracovníka zodpovědného za čerpání finančních prostředků, shrnutí činnosti a výsledků projektu. Rozsah prezentace: 3-5 snímků, 5-7 minut.

Závěrečná zpráva projektů IVA VFU Brno

Termín pro odevzdání závěrečné zprávy projektu je 20. listopadu 2014. Závěrečná zpráva bude v tomto termínu odevzdána elektronicky na moltasovaa(at)vfu.cz a písemně na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za daný kalendářní rok

Tato povinnost vzniká studentovi, který v rámci projektu IVA pro potřeby realizace tuzemských pracovních cest uzavřel tzv. nepojmenovanou smlouvu (smlouva dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nebo také Smlouva dle OZ) a u kterého úhrn příjmů z těchto smluv překročí hranici 30 000 Kč. Dotyčný je pak povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za daný kalendářní rok.

Stipendia pro studenty projektu IVA

Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena v listopadu 2014. Žádost je nutné podat do 6.10.2014 na děkanát fakulty.

Cesty studentů v rámci ČR

V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k projektům IVA

Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým a nepřijatým projektům IVA VFU Brno 2014. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Pokud jste dosud neodevzdali čestné prohlášení (viz níže), dodejte toto čestné prohlášení při vyzvednutí rozhodnutí, v jiném případě nebude rozhodnutí vydáno. 

Pro každý projekt je nutné připravit Pověření a podpisový vzor. Formulář naleznete níže. Číslo zakázky a střediska je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte po podpisu příkazce operace a vedoucího pracoviště ve třech vyhotoveních na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj odkud bude hromadně podáno na podpis panu rektorovi. 

 Zveřejnění výsledků výběrového řízení IVA VFU Brno 2014

Prorektor pro strategii a rozvoj zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2014 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat po jejich poskytnutí univerzitě ze strany MŠMT.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po přijetí finančních prostředků univerzitou. Na sekretariát prorektora bude doručeno podepsané čestné prohlášení, které je přiloženo níže. Čestné prohlášení podepisuje akademický pracovník zodpovědný za čerpání finančních prostředků přidělených na projekt.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2014

Vyhlášení soutěže 2014

Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2014. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 16. 2. 2014 do 6. 3. 2014. Hodnotící lhůta je stanovena od 7. 3. 2014 do 21. 3. 2014.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 6. 3. 2014, kontakt: abrahamovaa(at)vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT