Přehled výstupů projektů IVA VFU Brno 2015

FVL    

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstup projektu
2015FVL/1200/02 On-line výuková pomůcka Acidobazická rovnováha a elektrolyty z pohledu fyziologie a patofyziologie

Kuchařová (S)

Tomenendálová (AP)

Splněn (vynikající) Online výukové materiály k dané problematice
2015FVL/1200/03 On-line atlas interpretací laboratorních nálezů

Macháčková (S)

Uhríková (AP)

Ramešová (S)

Lacinová (S)

Splněn (vynikající)

Atlas interpretací laboratorních nálezů

On-line atlas interpretací laboratorních nálezů

2015FVL/1200/06 Vaginální cytologie - aplikace ve výuce fyziologie reprodukčního systému

Veselá (AP)

Repková (S)

Rapekta (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Ukázky možných cytologických nálezů ve vaginálním stěru myši
2015FVL/1230/07 Elektronický atlas trvalých mikroskopických parazitologických preparátů 

Červená (S)

Hofmannová (AP)

Štoselová (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Elektronický atlas trvalých mikroskopických parazitologických preparátů
2015FVL/1240/09 Zkvalitnění výuky předmětů Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a Klinická mikrobiologie formou dokumentovaných případů infekčních onemocnění potravinových zvířat II

Šmídková (S)

Čížek (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Infekční onemocnění paznehtu

Infekční trichofytóza

Endometritidy a Metritidy

Nemoci oka

2015FVL/1600/11 Video/fotodokumentace odběrových technik a zpracování biologického materiálu pro morfologické vyšetření

Sadílková (S)

Řeháková (AP)

Splněn (vynikající)

Abdominocentéza

Cystocentéza

FNNAB, FNAB

Laparoskopická biopsie jater

Odběr CSF

Odběr kostní dřeně

Odběr synovie

Perikardiocentéza

Punch biopsy

Stěr, seškrab, otisk

Tenkojehelná biopsie orgánů

Thorakocentéza

Tru-cut biopsie

Zpracování vzorků

2015FVL/1650/12 Podpora výuky předmětu Dovednosti - Choroby exotických zvířat (V1DEX)

Sochorcová (S)

Kohútová (AP)

Splněn (výborný)

Plazi

Ptáci

Drobní savci

2015FVL/1650/13 Zavedení a rozvoj specializace Klinická kardiologie exotických zvířat na FVL VFU Brno

Zemanová (S)

Knotek (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Klinická kardiologie exotických zvířat - přednáška

Klinická karidologie eyotických zvířat - studijní materiál

2015FVL/1660/14 Vytvoření návodů chirurgických přístupů ke kostem   

Bareš (S)

Fialová (AP)

Cepáková (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Femur - laterální přístup

Humerus - kraniolaterální přístup

Radius - mediální přístup

Tibia - mediální přístup

2015FVL/1660/15 Endoskopické vyšetření u psa

Ceplecha (S)

Vávra (AP)

Hlavinka (S)

Splněn (vynikající)

Prezentace:

Úvod do endoskopie

Příprava pacienta na endoskopii

Ezofagoskopie

Gastroduodenoskopie

Ileokolonoskopie

2015FVL/1660/17 Vytvoření návodů k praktické výuce neurochirurgie malých zvířat ve formě online přístupných prezentací

Krhut (S)

Fedorová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Neurologické vyšetření
2015FVL/1660/19 Výukové vizuální dokumentace miniinvazivních zákroků u psů jako výuková studijní opora pro studenty

Nečasová (S)

Crha (AP)

Splněn (výborný) Výuková videa
2015FVL/1670/21 Stomatologie koní

Mališ (S)

Kološ (S)

Hanák (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Praktikum ze stomatologie koní
2015FVL/1680/23 Postupy základního klinického vyšetření vybraných orgánových systémů prasat různých věkových kategorií 

Smola (AP)

Vaňhara (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Online výukové materiály k dané problematice
2015FVL/1680/24 Pokročilé techniky odběrů vzorků pro stanovení diagnózy infekčních onemocnění prasat 

Vašek (S)

Smola (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Online výukové materiály k dané problematice
2015FVL/1700/26 Zkvalitnění výuky předmětu Vnitřní nemoci přežvýkavců formou plakátu znázorňující odběr vzorků pro bakteriologické vyšetření u telat postižených onemocněním plic metodou transtracheální laváže a bronchoalveolární laváže s pomocí endoskopu

Romanský (S)

Illek (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Poster k dané problematice

FVHE    

2015FVHE/2110/27 Biochemické opakování pro studenty VFU Brno

Catterine (S)

Nekvapil (AP)

Splněn (výborný) Online výukové materiály k dané problematice
2015FVHE/2150/34 Rozšíření praktické výuky předmětu Nemoci volně žijicích zvířat

Rybářová (S)

Kautman (S)

Široký (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Drobní savci

Hmyzožravci

Hlodavci

Pitva hlodavce

2015FVHE/2150/35 Zhotovení mikroskopických preparátů a pomůcek k lepšímu pochopení problematiky reprodukce a pohlavního cyklu (propojení teorie a praxe)

Slezáková (S)

Bártová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Přehled výstupů projektu
2015FVHE/2190/38 Myslivecké střelectví

Linhart (S)

Vitula (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Myslivecké střelectví
2015FVHE/2210/43 Tvorba katalogu vybraných potravin živočišného a rostlinného původu v návaznosti na legislativu pro předmět "Druhy a složení potravin"

Husáková (S) Javůrková (AP)

Janštová (AP)

Splněn (výborný) Katalog vybraných potravin živočišného a rostlinného původu
2015FVHE/2210/46 Zavedení kvantifikace součástí masných výrobků do praktické výuky předmětu " Struktura a skladba potravin" 

Zichová (S)

Petrášová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Seznam vytvořených preparátů

Fotografie preparátů

Alizarinová červeň

Hematoxylin - eosin

Pas - calleja

Formulář pro výpočet množství kostních úlomků

Formulář pro výpočet množství škrobových zrn

2015FVHE/2230/48 Zahraniční genofond koní v ČR

Blovská (S)

Zapletal (AP)

Vaňková (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Zahraniční genofond koní v ČR
2015FVHE/2230/49 Plemena králíků chovaná v České republice

Bradáčová (S)

Šimek (AP)

Faladová (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Plemena králíků chovaná v České republice
2015FVHE/2340/58 Zkvalitnění výuky praktických cvičení chemie potravin vytvořením učebních pomůcek - posterů se zaměřením na analytické metody

Němcová (S)

Paterová (S)

Králová (AP)

Splněn (výborný) Postery k dané problematice
2015FVHE/2340/59 Rozšíření a zkvalitnění výuky předmětů obsahujících problematiku sýrařství vytvořením didaktických pomůcek

Špačková (S)

Janštová (AP)

Splněn (výborný)

Sýry v zemích Evropy

Postery k dané problematice

2015FVHE/2340/60 Inovace výuky mikrobiologie potravin vytvořením atlasu vybraných alimentárních patogenů

Tylšová (S)

Bursová (AP)

Splněn (výborný) Mikrobiologický atlas - ukázky růstu vybraných původců alimentárních onemocnění
2015FVHE/2350/62 Inovativní výukové materiály pro nové předměty Produkce masa a welfare prasat a přežvýkavců a Jatky a welfere zvířat na jatkách

Przybylová (S)

Steinhauserová (AP)

Splněn (vynikající) Přehled výstupů projektu
2015FVHE/2390/64 Vytvoření modelových příkladů pro předmět "Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat"

Enevová (S)

Blahová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Online výukové materiály k dané problematice
2015FVHE/2390/66 Tvorba učebního textu "Potravinářská legislativa EU"

Kubíčková (S)

Chloupek (AP)

Splněn (výborný) Potravinářská legislativa EU - přehled právních předpisů
2015FVHE/2390/67 Vytvoření e-learningového kurzu Embryonální a embryolarvální testy toxicity na rybách pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie a Ekotoxikologie

Sehonová (S)

Svobodová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Online výukové materiály k dané problematice
2015FVHE/2390/71 Efektivní výuková opora pro studenty ke studiu předmětu Základy veterinární péče

Večerková (S)

Jozefová (AP)

Splněn (vynikající) Základy veterinární péče - skripta
2015FVHE/2390/73 Etologie psů - multimediální databáze projevů chování psů 

Žák (S)

Voslářová (AP)

Splněn (vynikající) Online výukový materiál k dané problematice

FaF    

2015FaF/3110/74 První etapa přípravy a realizace farmaceuticko-historické expozice na FaF VFU Brno

Deáková (S)

Ambrus (AP)

Splněn (výborný) První etapa přípravy a realizace farmaceuticko-historické expozice na FaF VFU Brno
2015FaF/3110/76 Projekt na vyhotovení názorných výukových opor

Husák (S)

Kolář (AP)

Splněn (výborný) Přehled výstupů projektu
2015FaF/3130/82 Inovace předmětu "Teorie lékových forem"

Gajdošová (S)

Vetchý (AP)

Splněn (vynikající)

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy -mukoadhezivníchorálních filmů

Návod na cvičení

2015FaF/3130/83 Inovace úloh předmětu "Biofyzika - laboratorní cvičení"

Pavloková (S)

Vysloužil (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Polarimetrie, refraktometrie

Dynamická a kinematická viskozita

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Potenciometrie, kapacita pufru

Kritické micelární koncentrace

Izoelektrický bod, teplota, rychlostní konstanta rozpouštění

2015FaF/3130/84 Vyúkové postery pre predmety "Lékové formy a biofarmacie" a "Lékové formy vyšších generací"

Sabadková (S)

Kejdušová (AP)

Franc (AP)

Splněn (vynikající)

Systémy kapalina v pevné fázi

Lékové mikroformy - mikročástice

Lékové mikroformy - pelety

Mukoadhezivní orální filmy

Orálně dispergovatelné lékové formy

2015FaF/3140/87 Interpretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k dávkování  a nežádoucím účinkům léčiv

Zatloukalová (S)

Horská (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Klinická biochemie
2015FaF/3150/88 Příprava úloh pro inovaci praktické výuky farmaceutické chemie

Brka (S)

Farsa (AP)

Splněn (výborný) Návody pro farmakochemické úlohy
2015FaF/3150/89 Analýza optické čistoty vybraných léčiv pomocí HPLC – inovace úloh praktických cvičení z předmětů: organická chemie, farmaceutická chemie, analytická chemie nebo analýza léčiv

Brunclíková (S)

Bobáľ (AP)

Splněn (vynikající) Analýza optické čistoty vybraných léčiv pomocí HPLC – inovace úloh praktických cvičení z předmětů: organická chemie, farmaceutická chemie, analytická chemie nebo analýza léčiv
2015FaF/3150/91 Tvorba výukového materiálu pro předmět Analýza léčiv

Marvanová (S)

Odehnalová (AP)

Padrtová (S)

Splněn (vynikající) Online výukové materiály k dané problematice
2015FaF/3160/93 Vytvoření tematických posterů ke zvýšení názornosti výuky patobiochemie

Brázdová (AP)

Lišková (S)

Hadačová (S)

Michalová (S)

Splněn (výborný) Postery k dané problematice
2015FaF/3160/94 Výukové postery pro předmět Biotechnologie léčiv, cvičení

Vochyánová (S)

Hošek (AP)

Splněn (výborný) Postery k dané problematice

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2015

3. 12. 2015 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o hodnocení projektů IVA VFU Brno 2015.

Závěrečná konference projektů IVA

7. 10. 2015 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 9:00. Konference bude rozdělena do třech sekcí dle fakult.

Závěrečná zpráva projeků IVA

17. 9. 2015 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2015 elektronicky na moltasovaa(at)vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

28. 4. 2015 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 5.10.2015 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

28. 4. 2015 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2015

15. 4. 2015 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2015. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště, hromadně bude podáno na podpis panu rektorovi.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2015

13. 3. 2015 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2015 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře krácení projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 16. 3. 2015.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2015

13. 3. 2015 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2015.

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2015

14. 1. 2015 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2015. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 14. 1. 2015 do 27. 2. 2015. Hodnotící lhůta je stanovena od 28. 2. 2015 do 16. 3. 2015.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 27. 2. 2015, kontakt: moltasovaa(at)vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT