Přehled výstupů IVA VFU Brno 2018

FVL

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2018FVL/1110/01 Angiologie psa Benda (S), Holubcová (AP) Splněn (velmi dobrý) Angiologie psa
2018FVL/1110/02 Obrazový atlas neuroanatomie - CNS Goetzová (S), Hábová (S), Pyszko (AP), Páral (AP) Splněn (vynikající) Neuroanatomie - atlas
2018FVL/1200/04 On-line kurz: Vybraná témata z obecné fyziologie a patofyziologie  Klímová (S), Tomenendálová (AP), Klema (S), Kašpar (S) Splněn (výborný)

Fyziologie a patofyziologie buňky - poster

Fyziologie a patofyziologie imunutního systému - poster

Vybrané kapitoly obecné fyzilogie a patofyziologie

Zánět - poster

On-line kurz

2018FVL/1230/06 Pokročilé metody ve veterinární patologii Putnová (S), Škorič (AP), Frgelecová (AP) Splněn (výborný)

Materiály pro studenty 1

Materiály pro studenty 2

2018FVL/1650/07 Zavedení a rozvoj termografie exotických zvířat na FVL VFU Brno Piskovská (S), Knotek (AP) Splněn (výborný)

Klinická termografie exotických zvířat

Termografie exotických zvířat: metodika měření termokamerou

2018FVL/1660/09 Základy chirurgie a endodoncie ve stomatologii malých zvířat Burová (S), Fichtel (AP) Splněn (velmi dobrý) Základy chirurgie a endodoncie ve stomatologii psa a kočky
2018FVL/1660/10 Management pacienta s uretrální obstrukcí Hřibová (S), Filipejová (AP), Ceplecha (S) Splněn (výborný) Management pacienta s uretrální obstrukcí
2018FVL/1660/11 Vytvoření studijních podkladů pro samostudium a přípravu na praktická cvičení z předmětu zobrazovací diagnostika (Kontrastní vyšetření v rentgenologii) Komenda (S), Proks (AP),  Splněn (výborný)

Kontrastní vyšetření v rentgenologii

Kontrastní vyšetření gastrointestinálního traktu

Kontrastní vyšetření páteře

Kontrastní vyšetření uropoetického systému

Méně obvyklá kontrastní vyšetření

2018FVL/1660/12 Intenzivní péče v praxi malých zvířat Kopálová (S), Malíková (S), Burová (AP), Raušerová (AP) Splněn (výborný) Urgentní medicína a intenzivní péče v praxi malých zvířat
2018FVL/1660/15 Není lymfom jako lymfom  Štěrbová (S), Crha (AP) Splněn (výborný) Není lymfom jako lymfom
2018FVL/1660/16 Studijní materiály na podporu výuky oftalmologie - oftalmologické vyšetření psa a kočky Vavřinová (S), Kvaková (S), Mrázová (AP) Splněn (velmi dobrý)

Oftalmologické vyšetření - poster

Vyšetření slzného aparátu - poster

Vyšetření předního segmentu oka - poster

Vyšetření zadního segmentu oka - poster

Pomocné diagnostické kroky - poster

Oftalmologické vyšetření - prezentace

2018FVL/1670/17 Oftalmologické vyšetření koně Buchníčková (S), Bortlová (S), Krisová (AP) Splněn (velmi dobrý) Základní oftalmologické vyšetření koně
2018FVL/1670/18 Zkvalitnění výuky Welfare koní a jezdectví - vytvoření PC testu Doležalová (S), Sedlinská (AP), Vojtěchovská (S), Horváthová (S) Splněn (velmi dobrý) Test Welfare koní a jezdectví
2018FVL/1670/19 Cytologie respiračního traktu a tělních dutin u koní Hoikhman (S), Dobešová (AP)Musálková (S) Splněn (výborný) Cytologie respiračního traktu a tělních dutin u koní
2018FVL/1670/21 Významné parazitologické nálezy u koní Kecerová (S), Šúkalová (S), Bodeček (AP) Splněn (výborný) Významné parazitologické nálezy u koní
2018FVL/1670/22 Základy zobrazovacej diagnostiky psa, mačky a koňa Števove (S), Beznáková (S), Žuffová (AP) Splněn (výborný)

Poďakovanie

Obecná rentgenológia

Ultrasonografické vyšetrenie psa a mačky

Rentgenologické vyšetrenie psa a mačky: kostný podklad

Rentgenologické vyšetrenie psa a mačky: dutina hrudná dutina brušná

Rentgenológia koní

Ultrasonografia koní

Ostatné zobrazovacie modality

2018FVL/1670/23 Kardiologie u koní: přehled nejčastějších nálezů Vyvial (S), Drábková (AP), Drnková (S) Splněn (vynikající)

Nejčastější srdeční arytmie u koní

Nejčastější příčiny srdečních šelestů u koní

2018FVL/1680/24 Praktický manuál in vitro produkce embryí u skotu Andrlíková (S), Čech (AP), Stařecká (S) Splněn (výborný) Praktický manuál in vitro produkce embryí u skotu
2018FVL/1680/26 E-learning materiál Onemocnění respiračního systému u skotu Kadek (S), Šmídková (AP) Splněn (výborný) E-learning materiál Onemocnění respiračního systému u skotu
2018FVL/1680/27 Diagnostika, terapie a prevence ektoparazitóz u ovcí a koz Bezděková (S), Kaniová (S), Šimková (AP) Splněn (velmi dobrý) Diagnostika, terapie a prevence ektoparazitóz ovcí a koz
2018FVL/1680/28 Prevence mykotoxikóz u prasat Mruvčinská (S), Svodoba (AP) Splněn (velmi dobrý) Prevence mykotoxikóz u prasat
2018FVL/1680/29 Aktuální změny v kastraci selat v rámci programu welfare Olejárová (S), Vašek (AP) Splněn (velmi dobrý) Aktuální změny v kastraci selat v rámci programu welfare
2018FVL/1680/30 Příručka rehydratační a transfuzní terapie u přežvýkavců Šimková (S), Bezděková (AP), Tejnil (S), Záleský (S) Splněn (vynikající) Příručka rehydratační a transfuzní terapie u přežvýkavců

FVHE

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2018FVHE/2150/31 Tvorba a doplnění studijních materiálů pro praktickou výuku předmětu Biologie zvířat Ošlejšková (S), Sychra (AP) Splněn (vynikající)

Pracovní listy - 1. část

Pracovní listy - 2. část

Pracovní listy - 3. část

Pracovní listy - 4. část

Pracovní listy - 5. část

Pracovní listy - zkrácená verze

Soubor obrázků k poznávačce - bezobratlí

Soubor obrázků k poznávačce - obratlovci

Soubor otázek k přípravě na zápočet

2018FVHE/2190/33 Vytvoření multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu Ekotoxikologie potravin Hlávková (S), Havelková (AP) Splněn (velmi dobrý)

Chov chvostoskoků

Chov roupic

SOP 01 - Lactuca sativa

SOP 02 - chvostoskoci

SOP 03 - roupice

SOP 04 - stanocvení pH půdy

SOP 05 - stanovení sušiny

SOP 06 - stanovení WHC

2018FVHE/2190/36 Přehled chorob a škůdců včel a včelího plodu v České republice Syrová (S), Papežíková (AP) Splněn (velmi dobrý)

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Panel 4

2018FVHE/2210/38 Hygiena a technologie výroby bezlepkových pekárenských výrobků Běhalová (S), Velčovská (S), Pospiech (AP) Splněn (výborný)

Pekárenská zkouška

Receptury

Dotazník pro senzorické hodnocení pečiva

2018FVHE/2210/39 Zavedení pomůcek a dílčích studijních opor do výuky předmětu Káva v gastronomii Jurková (S), Tauferová (AP) Splněn (velmi dobrý)

Příprava kávy

Pracovní postup

Aeropress

Frenchpress

Chemex

Moka konvice

Slow cold drip

Vacuum pot

2018FVHE/2210/41 Inovace výuky předmětu Hygiena a technologie cukru, cukrovinek, ochucovadel a pochutin - vytvoření didaktických pomůcek Tartaľová (S), Najt (S), Hodulová (AP) Splněn (vynikající)

Čaj

Čokoláda

Cukr

Droždí

Čokoláda

Fondán

Kyselina citronová

Marshmallow

Nečokoládové cukrovinky

Omáčky

Pralinky

Pečený čaj

2018FVHE/2220/42 Výukové a studijní materiály pro mikroskopické cvičení z předmětu Botanika Fajtová (S), Krejcarová (AP), Mamrák (S) Splněn (výborný)

Orgány rostlin

Pylová zrna

Snímky kořene

Snímky květu

Snímky listu

Snímky stonku

Stavba kořene

Stavba květu

Stavba listu

Stavba stonku

Výukové a studijní materiály pro mikroskopické cvičení z předmětu Botanika

2018FVHE/2220/43 Zkvalitnění výuky výživy zvířat se zaměřením na nutriční managment koně Olehlová (S), Rädischová (S), Štercová (AP) Splněn (velmi dobrý)

Nutriční management koně - prezentace

Nutriční management koně - poster

Nutriční management koně - test

Přehled minerální a vitaminové výživy koně

2018FVHE/2220/44 Encyklopedie krmiv I. - Zrniny a vedlejší produkty jejich zpracování Stoklasová (S), Křížová (AP) Splněn (velmi dobrý) Encyklopedie krmiv
2018FVHE/2230/47 Plemena psů skupiny FCI V Němcová (S), Jakešová (AP), Neugebauerová (S) Splněn (výborný) Plemema psů skupiny FCI V
2018FVHE/2240/48 Výuková opora pro praktická cvičení předmětu Ochrana potravin při mimořádných situacích (H2MS)  Burešová (S), Novotná (S), Hudcová (S), Žďárský (AP) Splněn (výborný)

Ochrana potavin při mimořádných situacích

SOP detekce kapalných BCHL průkazníkovým papírkem PP 3

SOP detekce nervově paralytických látek biosenzorem DETEHIT - metoda s extrakcí vzorku

SOP detekce nervově paralytických látek biosenzorem DETEHIT - metoda dotyková nebo otěrová

SOP detekce NPL detekční trubicí DT -10

SOP detekce NPL detekční trubicí DT-11

SOP detekce a stnovení amoniaku detekční trubicví DT 008

SOP detekce a stanovení chlorovodíku detekční trubicí DT 009

SOP detekce a stanovení chlóru detekční trubicí DT 003

SOP detekce a stanovení oxidu dusičitého trubicí DT 004

SOP detekce a stanovení formaldehydu detekční trubicí DT 010

SOP detekce a stanovení oxidu siřičitého detekční trubicí DT 005.1

SOP detekce a stanovení oxidu siřičitého trubicí DT 005

SOP detekce oxidu uhelnatého detekční trubicí DT 011

SOP detekce a stanovení oxidu uhličitého detekční trubicí CO2 1 %

SOP detekce a stanovení oxidu uhelnatého detekční trubicí CO 0,001 %

SOP stanovení aktivního chloru v dekontaminačních roztocích

SOP stanovení aktivního chloru v roztocích Chloraminu T a chlornanů

2018FVHE/2340/49 Zkvalitnění výuky chemie potravin a chemických laboratorních metod se zaměřením na chromatografické metody Bartoníková (S), Králová (AP) Splněn (výborný)

Chromatohrafické metody - postery

Pracovní listy

2018FVHE/2340/50  Méně tradiční druhy mlék a jejich využití ve výživě člověka Gřondělová (S), Navrátilová (AP) Splněn (vynikající)

Buvolí mléko - poster

Kobylí mléko - poster

Velbloudí mléko - poster

2018FVHE/2340/52 Inovace praktické výuky technologie mléčných výrobků a sýrařství v mlékařské dílně - zavedení dalších technologických postupů výroby sýrů  Tesaříková (S), Janštová (AP) Splněn (výborný) Technologie výroby sýrů ve školní mlékařské dílně - poster
2018FVHE/2340/53 Inovace a rozšíření výuky mikrobiologie potravin se zaměřením na viry a bakteriofágy Vaňková (S), Čurečková (S), Bursová (AP) Splněn (vynikající)

Viry a bakteriofágy - postery

Viry a bakteriofágy v potravinách

Viry a bakteriofágy - databáze testových otázek

Viry a bakteriofágy - prezentace

2018FVHE/2380/54 Komplexní elektronická databáze výukových materiálů pro studium předmětu Veterinární legislativa Evropské unie Čejková (S), Mikula (AP), Dohnalová (S) Splněn (výborný) Veterinární legislativa Evropské unie
2018FVHE/2380/55 Materiálová podpora pro výuku předmětů s ekonomickým zaměřením Kohoutek (S), Novotná Kružíková (AP), Pištěková (AP) Splněn (výborný)

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

Výstup 4

2018FVHE/2380/56 Modelové případy ke správnímu řízení Urbanová (S), Vošmerová (AP) Splněn (výborný) Modelové případy ke správnímu řízení
2018FVHE/2390/57 Toxikokinetika a toxikodynamika látek v orgánových systémech Hodkovicová (S), Svobodová (AP), Kúkol (S) Splněn (výborný) E-learningový kurz
2018FVHE/2390/58 Způsoby aplikací a odběrů vzorků u jednotlivých druhů zvířat - multimediální učební pomůcka. Hůlka (S), Hytychová (AP) Splněn (výborný)

Obecná část

Přežvýkavci

Koně

Prasata

Psi a kočky

Drobní savci

Plazi

Ptáci

Multimediální učební pomůcka - komplet

2018FVHE/2390/59 Vyšetření moči hospodářských a společenských zvířat Chalupová (S), Kovaříková (AP) Splněn (výborný)

Fyzikální a chemické vlastnosti moči

Makroskopické posouzení

Vyšetření moči hlodavců

Vyšetření moči kočky

Vyšetření moči koní

Vyšetření moči prasat

Vyšetření moči přežvýkavců

Vyšetření moči psa

Zpracování vzorku moči

Způsoby získání moči

2018FVHE/2390/63 Vytvoření skript (textového učebního materiálu) pro předmět Poruchy zdraví související s otravami Široká (AP), Václavík (S) Splněn (vynikající)

Skripta

2018FVHE/2390/64 Lékařská terminologie a etika - studijní opora Večerková (S), Piler (AP) Splněn (výborný) Studijní opora
2018FVHE/2390/65 Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat Volfová (S), Forejtek (AP) Splněn (vynikající) Multimediální výukový text

FaF

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2018FaF/3110/66 Farmakoekonomické metody - výuková opora Grega (S), Kolář (AP) Splněn (vynikající)

Farmakoekonomické metody - výuková opora

Farmakoekonomické metody - prezentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Farmakologické metody - e-learning

2018FaF/3110/67 Inovace praktické výuky předmětů z oblasti lékárenství Šaloun (AP), Mašková (S) Splněn (velmi dobrý) Inovace praktické výuky předmětů z oblasti lékárenství
2018FaF/3120/68 Rostlinná cytologie, histologie a organologie pro farmaceuty Gáborová (S), Kubínová (AP) Splněn (výborný) Rostlinná cytologie, histologie a organologie pro farmaceuty
2018FaF/3120/69 Inovace výuky mikrobiologie- klinické příklady a kazuistiky Hudcovičová (S), Harbutová (S), Sychrová (AP) Splněn (velmi dobrý) Inovace výuky mikrobiologie - klinické příklady a kazuistiky
2018FaF/3130/71 Zavedení 3D tisku do výuky předmětu "Teorie lékových forem" Elbl (S), Muselík (AP) Splněn (vynikající)

Návod na cvičení 3D tisk

3D tisk ve farmaceutické technologii - prezentace

Návod pro práci s programem Slic3r

SOP pro práci s FDM tiskárnou Rebel II

2018FaF/3130/72 Nemocniční příprava léčiv: Inovace praktických cvičení a výpočetního semináře Naiserová (AP), Vysloužil (S) Splněn (výborný)

Sborník verze pro vyučující

Sborník verze pro studenty

2018FaF/3140/74 Změna terapeutické hodnoty léčiv ve stáří Kotolová (AP), Hammer (S) Splněn (velmi dobrý) Klinická farmakologie 2018
2018FaF/3140/75 Elektronické informační zdroje pro zvýšení znalostí studentů z předmětu Biologie Gargulák (S), Sehnal (S), Kizek (AP) Splněn (výborný) Postery
2018FaF/3150/77 Aktualizace praktického cvičení předmětu Analýza léčiv podle Českého lékopisu 2017 Firlová (S), Pížová (AP) Splněn (výborný) Analýza léčiv - návody pro cvičení 2018
2018FaF/3150/78 Strukturní analýza organických sloučenin, přírodních látek, léčiv a jejich intermediátů pomocí hmotnostní spetrometrie -  inovace výuky předmětů: organická chemie, farmaceutická chemie, analytická chemie nebo analýza léčiv. Greguš (S), Bobáľ (AP), Šenkeříková (S) Splněn (vynikající) Strukturní analýza organických sloučenin, přírodních látek, léčiv a jejich intermediátů pomocí hmotnostní spetrometrie -  inovace výuky předmětů: organická chemie, farmaceutická chemie, analytická chemie nebo analýza léčiv
2018FaF/3150/80 Využití HPLC k analýze čistoty produktů a konverze reakcí v praktických laboratorních cvičeních z organické chemie Švestka (S), Otevřel (AP), Hulková (S) Splněn (výborný) Využití HPLC k analýze čistoty produktů a konverze reakcí v praktických laboratorních cvičeních z organické chemie
2018FaF/3160/83 Mikrobiologie pro farmaceuty Rotrekl (S), Feit (AP), Nejezchlebová (AP) Splněn (velmi dobrý) Mikrobiologie pro farmaceuty

 

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2018

4. 12. 2018 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o hodnocení projektů IVA VFU Brno 2018.

Závěrečná konference projektů IVA

6. 11. 2018 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00. Konference bude rozdělena do třech sekcí dle fakult.

Závěrečná zpráva projektů IVA

21. 9. 2018 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2018 elektronicky na kopeckape@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

23. 4. 2018 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 2. 11. 2018 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

23. 4. 2018 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2018

18. 4. 2018 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2018. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště, hromadně bude podáno na podpis panu rektorovi.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2018

12. 3. 2018 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2018 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře úprav projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 13. 3. 2018.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2018

9. 3. 2018 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2018.

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2018

12. 12. 2017 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2018. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2017 do 28. 2. 2018. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2018 do 17. 3. 2018.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2018, kontakt: kopeckape@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT