Přehled výstupů IVA VETUNI 2021

FVL
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2021FVL/1110/01 Anatomický atlas veterinární odontologie Horák (S), Pyszko (AP) splněn (vynikající) Anatomický atlas veterinární odontologie
2021FVL/1110/02 Veterinární anatomická pitva Pračková (S), Páral (AP) splněn (velmi dobrý) Veterinární anatomická pitva
2021FVL/1200/06 On-line interaktivní kurz - metabolismus a remodelace kostní tkáně Ramešová (S), Šimon (S), Stehlíková (AP) splněn (velmi dobrý) On-line interaktivní kurz
2021FVL/1230/07 Klíšťaty přenášené infekce v podmínkách střední Evropy Daněk (S), Juránková (AP), Lesiczka (S) splněn (velmi dobrý)

Klíšťata střední Evropy

Vybrané druhy klíšťat střední Evropy - poster

Klíšťaty přenášené infekce a "One-Health"

Vybrané klíšťaty přenášené inkefce střední Evropy

2021FVL/1240/08 Vybrané kapitoly z veterinární mikrobiologie 3 Papoušková (S), Alois Čížek (AP), Masaříková (AP) splněn (velmi dobrý) Vybrané kapitoly z veterinární bakteriologie III
2021FVL/1500/09 Léčiva v péči o zvířata Klíčová (S), Chloupek Jan (AP) splněn (velmi dobrý)

Léčiva v péči o zvířata

E-learningový kurz

2021FVL/1600/10 Využití průtokové cytometrie v diagnostice zánětlivých a nádorových onemocnění psů Štouračová (S), Řeháková (AP), Hanusková (S) splněn (výborný)

Kazuistiky

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 3

Přednáška 4

Přednáška 5

2021FVL/1650/11 Urolitiáza u herbivorních drobných savců - její diagnostika, řešení, prevence a jednotlivé typy urolitů Hundáková (S), Černochová (AP) splněn (vynikající)

Urolitiáza u herbivorních 
drobných savců

Cystotomie

Poster

2021FVL/1650/13 Online výuka - Standardní přístup k akutnímu pacientovi (plazi, ptáci, drobní savci). Zbořilová (S), Petríková (S), Knotek (AP) splněn (vynikající)

Akutní starvy - drobní savci

Akutní stavy - plazi

Akutní stavy - ptáci

Poster - plazi

Poster - ptáci

Poster - drobní savci

2021FVL/1660/14 Komunikace nejen v krizových situacích Bložoňová (S), Raušerová (AP), Klauda (S), Gnatenko (S) splněn (velmi dobrý)

Komunikace - specifické situace

Komunikace nejen v krizových situacích

Komunikace v týmu

Zázman 1

Záznam 2

Záznam 3

Záznam 4

Záznam 5

2021FVL/1660/16 Diagnostika a určování stupně parodontálního onemocnění u psů a koček Hošek (S), Bucká (S),  Václavíková (AP) splněn (velmi dobrý)

Poster 1

Poster 2

2021FVL/1660/17 Vývoj ultrasonografických nálezů na vaječnících v průběhu pohlavního cyklu feny – vytvoření elektronického výukového a studijního materiálu Jelínková (S), Cigánková (AP),  Vitásek (AP) splněn (velmi dobrý)

Vývoj ultrasonografických nálezů na vaječnících v průběhu pohlavního cyklu feny - teoretický úvod (První část)

Vývoj ultrasonografických nálezů na vaječnících v průběhu pohlavního cyklu feny - typické nálezy (Druhá část)

Vývoj ultrasonografických nálezů na vaječnících v průběhu pohlavního cyklu feny - Klinické případy (Třetí část)

2021FVL/1660/18 Kastrace psů - studijní podklady pro studenty Nečasová (S), Lorenzová (AP), Pavlík (S) splněn (velmi dobrý)

Kastrace psů - brožura

Kastrace psů - poster

2021FVL/1660/19 Punkce koubů Staňková (S), Novák (AP), Mičeková (S) splněn (vynikající)

Punkce kloubů

Punkce kloubů - postery

Arthrocentesis

2021FVL/1670/21 Kastrace hřebce Gábor (S), Krisová (AP), Zisopoulou (S) splněn (velmi dobrý) Kastrace hřebců
2021FVL/1670/24 Nemoci dolních cest dýchacích u koní, diagnostické a terapeutické postupy. Podojil (S), Cieslarová (S), Rudíková (S), Bodeček (AP) splněn (výborný)

Nemoci dolních cest 
dýchacích u koní, 
diagnostické a terapeutické 
postupy

Zavedení sterilního katetru a provedení BAL

Dýchavičná stružka

Endoskopie a odběř TW

2021FVL/1670/26 Akútna medicína koní Tóthová (S), Kopecká (S), Kecerová (AP) splněn (velmi dobrý) Akutní medicína koní
2021FVL/1680/27 Aktuální poznatky v problematice antimikrobiálních látek a principy jejich obezřetného použití pro léčbu vybraných bakteriálních infekcí prasat Dvořáková (S), Vašek (AP) splněn (velmi dobrý) Aktuální poznatky v problematice antimikrobiálních látek a principy jejich obezřetného použití pro léčbu vybraných bakteriálních infekcí prasat
2021FVL/1680/28 Praktický průvodce diferenciálních diagnóz vybraných onemocnění prasat Kačmaříková (S), Svoboda (AP) splněn (velmi dobrý) Praktický průvodce diferenciálních diagnóz vybraných onemocnění prasat
2021FVL/1680/29 Základní chirurgické indikace u prasat včetně interaktivních návodů a přesných postupů jejich řešení v rámci praktické výuky Valuchová (S), Vaňhara (AP) splněn (velmi dobrý) Kurz: Základní chirurgické indikace u prasat včetně interaktivních návodů a přesných postupů jejich řešení v rámci praktické výuky (vfu.cz)
2021FVL/1700/31 Ovlivnění kvality kolostra imunomodulačními látkami Poláčková (S), Geboliszová (S), Kadek (AP) splněn (velmi dobrý)

Ovlivnění kvality kolostra imunomodulačními látkami

Měření hustoty kolostra kolostrometrem

Měření kvality kolostra refraktometricky

Příprava kolostra pro další metody

FVHE
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení Výstupy projektu
2021FVHE/2150/32 Videoprezentace pro distanční výuku praktických cvičení z Biologie Dostál (S), Papoušek (AP) splněn (vynikající)

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 7

Cvičení 8

Cvičení 9

Cvičení 10

Cvičení 11

2021FVHE/2150/33 Natočení videa "Práce s buněčnými a tkáňovými kulturami" - podpora distanční výuky v předmětu Biologie.  Kašpárková (S), Bártová (AP) splněn (výborný)

Buněčné a tkáňové kultury

Buněčné a tkáňoví kultury - zkrácená verze

Cell and tissue cultures

2021FVHE/2190/34 Multimediální studijní pomůcka – infekční onemocnění zvěře Adam (S), Piaček (AP) splněn (velmi dobrý)

Choroby pernaté zvěře

Choroby srstnaté zvěře

Gelová elektroforéza

Izolace DNA

PCR

Sekvenace DNA

2021FVHE/2190/35 Podklady pro terénní a distanční výuku Ekologie zvÍřat Baláž (AP), Přibyl (S), Gřešková (S), Nováková (S) splněn (vynikající) Podklady pro terénní a distanční výuku Ekologie zvířat
2021FVHE/2190/36 Inovace multimediální pomůcky "Choroby včel" Čukanová (S), Papežíková (AP) splněn (výborný) Inovace multimediální pomůcky "Choroby včel"
2021FVHE/2190/37 Histologický atlas vybraných preparátů ryb a rozšíření studijních materiálů pro praktickou výuku předmětu Choroby ryb a včel Maturová (S), Kalocsányiová (S), Veitová (S),  Palíková (AP) splněn (vynikající) Histologický atlas vybraných preparátů ryb a rozšíření studijních materiálů pro praktickou výuku předmětu Choroby ryb a včel
2021FVHE/2190/38 Ekologie je věda; z učebny do terénu a zpátky  Němcová (S), Seidlová (AP), Bednaříková (S), Baláž (AP) splněn (výborný) Ekologické invaze a invazní druhy
2021FVHE/2210/40 Biofyzika potravin - inovace distanční výuky Dordevic S. (S), Dordevic D. (AP), Koudelková Mikulášková (AP), Těšíková (S) splněn (velmi dobrý) Biofyzika potravin - inovace distanční výuky
2021FVHE2210/41 Tvorba výukových opor pro distanční výuku předmětu Káva a čaj v gastronomii Pečová (S), Tauferová (AP) splněn (výborný) Tvorba výukových opor pro distanční výuku předmětu Káva a čaj v gastronomii
2021FVHE/2360/42 Inovace studijních materiálů pro výuku hygieny a technologie vajec a vaječných výrobků Furmančíková (S), Veselá (AP) splněn (velmi dobrý) Inovace studijních materiálů pro výuku hygieny a technologie vajec a vaječných výrobků
2021FVHE/2360/43 Studijní opory pro realizaci distanční výuky mikrobiologie potravin Linková (S), Reitknechtová (S),  Necidová (AP) splněn (velmi dobrý) Studijní opory pro realizaci distanční výuky mikrobiologie potravin
2021FVHE/2410/44 Multimediální podpora distanční formy výuky praktické části předmětu Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie Cahová (S), Kovaříková (AP) splněn (výborný) Multimediální podpora distanční formy výuky praktické části předmětu Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie
2021FVHE/2410/46 Distanční forma výuky předmětu Ochrana zvířat a welfare I Hollerová (S), Medková (S), Blahová (AP) splněn (vynikající) Distanční forma výuky předmětu Ochrana zvířat a welfare I
2021FVHE/2410/47 Welfare zvířat v zoologických zahradách a cirkusech - multimediální opora využitelná při distanční výuce Lukešová (S), Volfová (AP) splněn (výborný) Welfare zvířat v zoologických zahradách a cirkusech - multimediální opora využitelná při distanční výuce
2021FVHE/2410/49 Studijní a výukový materiál pro distanční formu studia zaměřený na nejčastější otravy koní rostlinami na území České republiky Novotná (S), Svobodová (AP), Jahn (AP) splněn (velmi dobrý)

Nejčastější otravy koní rostlinami na území České republiky

Poster

2021FVHE/2410/50 Databáze testovacích otázek pro legislativní potravinářské předměty pro distanční formy výuky Popelková (S), Novotná Kružíková (AP) splněn (výborný)

Databáze procvičovacích otázek k legislativním předmětům

Kurz

2021FVHE/2410/51 Výuková opora pro distanční formu vzdělávání - welfare běžců, lam a alpak Sedláková (S), Šebánková (AP) splněn (výborný) Výuková opora pro distanční formu vzdělávání - welfare běžců, lam a alpak
2021FVHE/2410/52 Databáze testových modelových případů v ochraně zvířat využitelná pro distanční formy výuky. Válková (S), Doleželová (AP), Jozefová (AP), Chloupek (AP) splněn (výborný) Databáze testových modelových případů v ochraně zvířat využitelná pro distanční formy výuky
2021FVHE/2420/53 Encyklopedie plevelných a jedovatých rostlin Bohumská (S), Tšponová (AP), Haľková (S) splněn (vynikající)

Jedovaté rostliny

Plevelné rostliny

Kurz

2021FVHE/2420/54 Multimediální výuková opora pro distanční výuku předmětu Zemědělská produkce Jarolímová (S), Šimek (AP), Všetičková (AP), Kiss (S) splněn (velmi dobrý)

Multimediální výuková opora pro distanční výuku předmětu Zemědělská produkce

Kurz

2021FVHE/2420/55 Studijní materiály pro předmět Biochemie I. (V1BC1, H1BC1) Hostovská (S), Hostovský (AP) splněn (velmi dobrý) Studijní materiály pro předmět Biochemie I. (V1BC1, H1BC1)
2021FVHE/2420/56 Studijní podpora pro výuku předmětu Veterinární dietetika Přikrylová (S), Zdražilová (S), Sedláková (AP), Křížová (AP) splněn (velmi dobrý) Studijní podpora pro výuku předmětu Veterinární dietetika

 

Vyhodnocení projektů IVA VETUNI 2021

1. 12. 2021 - Komise IVA VETUNI rozhodla o hodnocení projektů IVA VETUNI 2021.

 

Závěrečná zpráva projektů IVA

29. 9. 2021 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 19. listopadu 2021 elektronicky na kopeckape@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem/děkankou hromadně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

 

Stipendia pro studenty projektu IVA

29. 4. 2021 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 5. 11. 2021 na děkanáty fakult.

 

Cesty studentů v rámci ČR

29. 4. 2021 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VETUNI musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

 

Formuláře k projektům IVA

 

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2021

15. 4. 2021 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2021. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště na děkanát příslušné fakulty.

 

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VETUNI 2021

15. 3. 2021 - Komise IVA VETUNI zveřejňuje výsledky soutěže IVA VETUNI 2021 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

 

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VETUNI

10. 3. 2021 - Komise IVA VETUNI rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VETUNI pro rok 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT