Rozvojové projekty 2022

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu a institucionálního programu pro veřejné vysoké školy

 

Centralizované rozvojové projekty pro rok 2022

Předpokládá se realizace následujících projektů

 • Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR - C3-2022
 • Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) - C4-2022
 • Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ - C7-2022
 • Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ - C8-2022
 • University leaders in SDG (UNILEAD) - C10-2022
 • Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol  - C12-2022
 • Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ - C13-2022
 • Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky - C14-2022
 • Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách - C16-2022
 • Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance - C19-2022
 • Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ - C20-2022
 • Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí C29-2022
 • Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative - C33-2022
 • Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol II - C34-2022

 

Program na podporu strategického řízení vysokých školStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT