Kalendář akcí 2018 


sipecka topleden 2018
1. 1.  Šťasný N/nový rok!
2. 1.  Obrňte se, začíná zkouškové období!
10. 1. 

Klubová schůzka: Profesor Hrůza (doc. MVDr. Pavel Brauner, CSc.)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/

10. 1. 

Volba kandidáta na děkana FVL 

(13:00, Aula VFU Brno)

21. 1.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 1/2018
24. 1.  Seminář: Hypertenze ve věkových souvislostech (MUDr. Tomáš Parák, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
23.-25. 1.  Veletrh Gaudeamus Praha

 

sipecka topúnor 2018
2. 2.  Den otevřených dveří
2. 2.  Poslední možný hon na kredity v zimním zkouškovém
5. - 9. 2.  Naberte dech před novým semestrem
7. 2.  Klubová schůzka: Domácí lékárny v ordinacích lékařů (Robert Jirásek)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
8. 2.  5. mezinárodní seminář Zdravotní problematika v chovech včel
12. 2.  Startuje 14 týdnu nabitých studiem
17. - 18. 2.  Zimní jezdecký pohár spřežení ČJF
21. 2.  Seminář: Parazitární onemocnění u zvířat přenosná na člověka (porf. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
27. 2.  Seminář: Ochrana zvířat v praxi (MVDr. Jiří Žák)
28. 2.   Chceš na FVL nebo FaF? Tak nezapomeň na přihlášku!

 

sipecka topbřezen 2018
3. 3.   Veterinární plesání v KC Babylon
7. 3. 

Klubová schůzka: Přednostní mléko a fenomén mléčných barů (Šárka Hejlová)

Kalifornie v obrazech (Kateřina Žvaková)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/

9. 3.   Farmaceutické plesání „na Semilasse“
15. 3.   Chceš na FVHE? Dneska přijímá přihlášky naposled!
21. 3.  Seminář: Diabetes v historických souvislostech a současnost (MVDr. Renata Blechová, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
28. 3. 

Jiří Klimeš: Botswana - země lvů (18:30, posluchárna Pavilonu prof- Lenfelda)

/pořádá Zoologický kroužek při VFU Brno/

 

sipecka topduben 2018
2. 4.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 2/2018
3. - 4. 4.  Jobfair - veletrh pracovních příležitostí /pořádá USF/
4. 4.  IVSA seminář: Chov papoušků
5. 4.  Přednáška: Možná součinnost exteriérových charakteristik zvířat s jejich genotypem - nové metody fenotypování  (Assoc. prof. DVM. Ákos Maróti-Agóts,Ph.D.) 
5. 4.  Stavění brněnské májky na Majáles
9. - 14. 4.  Týden sportu na VFU Brno
10. - 11. 4.  5. odborné kolokvium: GDPR - ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby a elektronizace dokumentů ve vztahu k spisové službě a skartačnímu řízení
10. 4.  Přednáška: Klinická výživa kočky a psa - onemocnění ledvin a močového měchýře (MVDr. Petra Miklišová)
11. 4.  Klubová schůzka: Dvanáct zastavení na procházce stoletým vývojem české veterinární historiografie (Jiří Šindlář)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
11. 4.  IVSA seminář: Veterinární medicína exotických ptáků v praxi - case studies
11. 4.  Vet - Kvíz
11. 4.  Jarní úklid pro Báru - 5. ročník (sraz v 16:00 před budovou SIC)
12. 4.  Studentské odpadkobraní
18. - 19. 4. 

Prodejní výstava zahraničních učebnic a monografií

(od 8:00 do 16:00 v budově SIC (č.24), 4. podlaží)

19. 4.  Vychází Vita Universotatis 1/2018
21. 4.  IVSA seminář: Akutní medicína - adrenalin nebo závava?
23. 4.  IVSA Valná hromada
24. 4.  Majáles v kampusu VFU Brno
25.4.  Seminář: Z dějin sběratelství a muzejnictví: farmaceutická muzea (PharmDr. Tünde Ambrus, Ph. D.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
26. 4.  Cena děkanky FaF pro akademický rok 2017/2018 a XXIII. studentská vědecká konference

 

sipecka topkvěten 2018

2. 5.  Den Zentivy 2018
5. 5.  Brněnský Majáles 2018
9. 5.  Veterinární štafeta 2018
9. 5.  Klubová schůzka: Soužití člověka a kočky v historických souvislostech (Květoslava Mahelková)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
11. 5.  Science party Brno: 100 let české vědy a její budoucnost
18. 5.   Nádech, výdech výuka je za námi
21. 5.   Už je to tady zas - 6 týdnů zkouškového začíná
23. 5.  Seminář: Interakce léků (PharmDr. Jan Šaloun, Ph. D. 
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
30. 5.  XX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí
30. 5.  Dětský den
31. 5.  Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů

 

sipecka topčerven 2018
2. 6.  Sraz absolventů | 100 let VFU Brno
6. 6.  Klubová schůzka: Spoluúčast a význam veterinárních lékařů z Alma mater při likvidaci nebezpečných nákaz (Vladimír Celer)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
7. 6.  Seminář: Balení masa a masných výrobků
11. 6.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 3/2018
11. - 12. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Veterinární hygiena a ekologie (mgr. obor)
12. - 14. 6. Přijímací zkoušky na FaF - Farmacie (mgr. obor)
13. 6. Přijímací zkoušky na FVHE -  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc. obor)
13. 6.  Vychází Vita Universitatis 2/2018
14. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
15. 6. Přijímací zkoušky na FVHE -  Ochrana zvířat a welfare (bc. obor)
19. - 21. 6. Přijímací zkoušky na FVL - Veterinární lékařství (mgr. obor)
20. 6.   Seminář: Začátky domestikace a péče o zdraví zvířat v Mezopotámii (prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc.)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
23. - 29. 6.  The 6th International Conference on Phthiraptera 6
 30. 6. Dneska (!!!) by měly být zkoušky za námi
30. 6. Chceš dělat doktorát na FVHE? Tak nezapomeň dneska odevzdat přihlášku!

 

sipecka topčervenec 2018
2. 7.   Úžasný Ahoj prázdniny! Úžasný
9. 7. - 3. 8. 

Letní škola hygieny potravin 2018

9. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Nmgr. obor)
10. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Nmgr. obor)
11. 7.  Klubová schůzka: Gerontologie pohledem historie (Renata Blechová)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
13. 7.  Vychází Vita Universitatis 3/2018 
27. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Ochrana zvířat a welfare (bc. obor)
30. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
31. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE, 2. kolo - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

 

sipecka topsrpen 2018
22. 8.  Klubová schůzka: Prohlídka zahrady léčivých rostlin FaF (PharmDr. Tünde Ambrus, Ph. D.)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
29. 8.  Klubová schůzka: Nové poznatky o evoluci živočichů a původu domácích zvířat (Jiří Klimeš)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
9. 7. - 3. 8.  Letní škola hygieny potravin 2018

 

sipecka topzáří 2018
3. - 14. 9.  Probíhají zápisy do studia
5. - 6. 9.  Seminář: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IX. (Technické muzeum Brno)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
7. - 8. 9. 

Festival vědy s JMK

(v areálu Dopravního hřiště Riviéra)

12. 9.  Technologický den: Pokroky ve farmaceutické technologii
12. - 14. 9.  47th conference synthesis and analysis of drugs
14. 9.  Seznamovací den pro prvíky FVHE
14. - 16. 9.  Vítání prváků FaF 2018
17. 9.  Erasmus Welcome Day
17. 9.  Je to tady! Semestr právě začíná...
19. 9.  Klubová schůzka: Obsolentní a zapomenuté drogy rostlinného, živočišného a minerálního původu (Robert Jirásek)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
20. 9.  Burza učebnic FVL a FVHE
21. 9.  Náhradní promoce
21. - 22. 9.  Dny farmaceutické péče 2018

sipecka topříjen 2018
3. 10.  Klubová schůzka: Evropské veterinární školství před založením brněnské školy v roce 1918 (Jiří Šindlář)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
4. 10.  Road show ISIC TOUR v areálu VFU Brno
6. 10.  9. podzimní konference FVL na téma Kardiologie malých zvířat s praktickým kurzem
11. 10.  25. odborná konference: Ochrana zvířat a welfare
15. - 19. 10.   Oslavy 100 let VFU Brno
15. - 19. 10.  Týden sportu
15. 10.  Slavnostní shromáždění akademické obce
15. 10.  Univerzitní víno
16. 10.  Slavnostní výsadba lípy
16. 10.  Zapálení slavnostní vatry
16. 10.  Studentská party - open air
16. 10.  Studentská party - koncert Glass Onion (Beatles revival)
17. - 18. 10. 

Odborná konference: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny 

/pořádá Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu/

18. 10.  Odborná konference: XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny (historická sekce)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství
18. 10.  Zlaté diplomy
19. 10.  Imatrikulace - FaF, FVL, FVHE
20. 10.  Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě VFU Brno
23. - 24. 10.  44. česká drůbežářská konference "Drůbež 2018"
23. 10. - 26. 10.   Gaudeamus Brno
26. 10.  Seminář, co zachrání i tygra

 

sipecka toplistopad 2018
7. 11. 

Seminář: LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (Slovensko - Trenčín)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství

21. 11.  Antibiotický den ve Fakultní lékárně
21. 11.  Klubová schůzka: Zoologické zahrady 21. století (Martin Hovorka)
/pořádá Klub dějin vet. medicíny a farmacie/
21. 11. 

Přednáška: Vector Borne Diseases in hunting dogs - Part I 

(Prof. D.V.M. Vincenzo Veneziano, Ph.D.)

/pořádá Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat/

22. 11. 

Přednáška: Vector Borne Diseases in hunting dogs - Part II

(Prof. D.V.M. Vincenzo Veneziano, Ph.D.)

/pořádá Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat/

23. 11.  XI. konference studentské vědecké a odborné činnosti z oblasti "Veterinární hygieny, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin"
28. 11.  Seminář: 100leté výročí historie školy (prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

 

sipecka topprosinec 2018

 

4. 12. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu + Mikuláš

10. 12. 

Závěrečná konference IGA VFU Brno

12. 12. 

Setkání k připomenutí 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské

12. 12. 

První nová škola v Československu. Brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita slaví sto let

12. 12. 

Klub dějin vet. medicíny a farmacie: předvánoční setkání
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství

17. - 31. 12. 

Výuka je za námi, právě začíná studijní volno.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person