Odkazy

mapa stránek VFU Mapa stránek VFU

studentské organizaceStudentské organizace

 

 

Servery VFU a odkazy na ně

vettox logo Veterinární toxikologická databáze

 

Veterinární a farmaceutické vědy

International Research Forum for Game Meat Hygiene

logo-ceitec

 

 

 

www.ceitec.cz

CEITEC  - "central european institute of technology" je nadregionální projekt brněnských univerzit a výzkumných pracovišť spolupracujících na vytvoření centra  excelentní vědy.
Jeho výsledky přispějí ke zlepšování kvality života a zdraví člověka.

 

TAV logo

www.tav-project.eu

Projekt TAV (Teaching Centre for Avian Medicine, Školicí centrum pro aviární medicínu), podporovaný fondem z prostředků Evropské unie v rámci programu „Územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013" se zaměřuje na různé aspekty vztahu mezi člověkem a volně žijícím ptactvem. Zejména jsou zkoumána rizika přenosu původců zoonóz z volně žijícího ptactva na člověka a formou vzdělávání je veřejnost seznamována se zásadami bezpečného zacházení s ptáky nalezenými ve volné přírodě i v městských aglomeracích. Na projektu TAV úzce spolupracují Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Veterinární univerzita ve Vídni a Státní veterinární ústav v Jihlavě. Cíli projektu jsou expertní analýzy, přehledné shrnutí dosažených výsledků a jejich názorné zpracování za účelem přiblížení nejnovějších vědeckých poznatků široké veřejnosti. Velký důraz je přitom kladen na informovanost obyvatel sledovaných regionů.

 

 

ESAVS logo

www.esavs.org

The courses Exotic Pets Medicine and Surgery I., II., and III. are made for veterinarians that are particularly interested in exotic medicine. The courses will consist of three days of intensive training. The Day sessions will include lectures and discussions regarding with modern endoscopy/imaging/surgery in exotic pets. The Day 2 and Day 3 sessions will be organised as wetlabs focusing on practical training, all steps will be under the supervision of the course masters. The lectures take place in the newly built Pavilion for small animal clinics (Pavilon klinik malych zvirat); wet labs will be held in Avian and Exotic Animal Clinic Brno (situated in the same pavilion).

2014 – I. Diagnostic endoscopy and mini invasive surgery

2015 – II. Medicine, radiography, ultrasonography

2016- III. Anaesthesia, analgesia, surgery

Course master

Prof. Zdenek Knotek, DVM, Ph.D Dip ECZM (herpetology) (CZ)

Teachers, supervisors, tutors

Prof. Stephen J. Divers, BVetMed, DZoolMed, MRCVS, Dip ACZM, Dip ECZM, (USA)

Nico J. Schoemaker, DVM, PhD, Dip ECZM (small mammal & avian), Dipl. ABVP-avian (NL)

Yvonne van Zeeland, DVM, MVR, PhD, Dip. ECZM (Avian) (NL)

Vladimir Jekl, DVM, Ph.D Dip ECZM (small mammal) (CZ)

Dr. Charly Pignon (F)

 

CZAWV logo

www.cazwv.eu

Czech Association of Zoo and Wildlife Veterinarians

Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahradlogo-mensi Česká gastroenterologická společnost

 

www.mendelianum.cz

 

 

 

 

 

 

Centrum Mendelianum představuje unikátní komplex založený na moderní koncepci postavené na padesátileté tradici výzkumu vědeckého a kulturního odkazu J. G. Mendela a interpretaci jeho idejí v kontextu aktuální vědy od regionální po celosvětovou úroveň. Centrum Mendelianum je zbudováno na třech nosných pilířích, které umožňují integraci aspektů vědeckých (Mendelovo vědecké centrum), popularizačních (Mendelovo návštěvnické centrum) a vzdělávacích (Mendelova interaktivní škola). Centrum Mendelianum je od roku 2012 lokalizováno v srdci Brna (Biskupský dvůr) v autentických prostorách Mendelovy vědecké společnosti, na jejíž činnost navazuje dnešní Moravské zemské muzeum. Propagace vědy a výzkumu v oblasti genetiky, molekulární biologie a příbuzných oborů je v Centru Mendelianum podporována také z prostředků fondů EU a státního rozpočtu ČR (VaVpI CZ.1.05/3.2.00/09.0180, OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0037). Veterinární a farmaceutická univerzita se na aktivitách Centra Mendelianum podílí jako spolupracující instituce.

www.mendelianum.cz  www.mendel-brno.cz

 

 

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

 

 

Veterinární univerzity

Další servery a odkazy na ně

 

kudy z nudy Portál kudy z nudy.cz - tipy a pozvánky na akce všeho druhu

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person