Úřední deska - informační tabule

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
zkratka: VFU Brno (možno užívat i na daňových dokladech)
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno

Adresa: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
ID datové schránky: y2cj9e8

Elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz 

 

 - Vnitřní předpisy VFU Brno

 

 - Doručování veřejnou vyhláškou

 

 - Volba kandidáta na rektora VFU Brno

 

 - Volby do Akademického senátu VFU Brno

 

 - Dlouhodobý záměr

 

 - Institucionální rozvojový plán

 

 - Výroční zprávy

 

 - Hodnocení činnosti

 

 - Poskytování informací

 

 - Elektronická podatelna na VFU Brno

 

 - Seznam akreditovaných studijních programů

 

 - Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení

 

 - Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum VFU Brno

 

 - Evaluace veterinárních fakult

 

 - Veřejné zakázky

 

 - Nabídka volných pracovních míst

 

 - Habilitační a profesorská řízení na VFU Brno

 

 - Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person